top of page

פיסול

יצירות פיסול סביבתיות, גדולות וקטנות, נפוצות בנוף העירוני והכפרי בישראל. הן מהוות "שכבה" המקנה משמעות נוספת למרחב. פסלים משמשים כמסמני זיכרון וגם כאייקונים המאפיינים תרבות או מייצגים שיח ציבורי למשל. 

 בתחקיר שאנחנו מקדימים לכל פרויקט, נבחרים מאפיינים ייחודיים שמבטאים את הרעיון/ערכים שמייצג הפרוייקט, ושבכוחם להבדיל את המקום והפסל ממקומות ופסלים אחרים. התהליך מלווה בשיח מתמשך עם הלקוח, בהצגת חלופות ובהחלטה משותפת על כיוון ההתקדמות לתכנון מפורט.

bottom of page