top of page

עיצוב אורבני

עיצוב אורבני, במיטבו, מנסה להנכיח זהות מקומית מבוססת. כזו הנשענת על אמת מקומית: תרבותה, סיפורה האנושי, נופה וההיסטוריה של אותה סביבה. המטרה היא  ליצור "מראה מקום" בעל ערכים אסתטיים ותכנים רלוונטיים, ייחודיים, יוצרי זהות. עוגן שייכות לקהילה המקומית ונקודת עניין למתארחים במרחב. האלמנטים מתוכננים בהתאמה לסביבתם, בראייה יצירתית כוללת, מתוך רגישות לתנועת משתמשי המרחב ונקודת מבטם. תכנון יצירתי, איכותי ובטיחותי, כזה שעושה שימוש בחומרים עמידים ובטכנולוגיה מתאימה.

bottom of page