top of page

זכרון והנצחה

נטייתם עתיקת היומין של בני אדם לתת ממש לזיכרונם באמצעות ייצוגו בעולם החומר, יוצרת ניסיון תמידי לעיצוב פיזי של זיכרון. יצירת הרף זמן בו הכל נעצר והזכרון מתחדד לרגע והופך מוחשי.

 

עיצוב הנצחה עוסק בתכנים עמוסי סמלים, אתוסים, רגשות ומסורות אסתטיות. יש צורך בדיוק רב בניואנסים, נדרשת מחשבה על מידתיות, רגישות אנושית ויחס מקיים לסביבת אתר ההנצחה.

אתגר מיצוי התבשיל העדין הזה, תוך הישמרות מקונבנציות, תבניות ושאר מלכודות עיצוביות ורגשיות איננו פשוט, אבל כידוע איפה שקשה הכי מעניין..

bottom of page